De Voetbaltrainer 261

Pagina 33 van: De Voetbaltrainer 261

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 33 1 Laat spelers merken dat het jou gaat om leren en vooruitgang en dat spelers niet continu succesvol hoeven te zijn. Alles altijd goed doen, kan nooit. Omarm fouten. 2 Kijk binnen oefe...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 33

1 Laat spelers merken dat het jou gaat om leren en vooruitgang en dat spelers niet continu succesvol hoeven te zijn. Alles altijd goed
doen, kan nooit. Omarm fouten.

2 Kijk binnen oefenvormen naar wat spelers letterlijk laten zien in gedrag. Bespreek welke punten je wilt evalueren, waar de ontwikkel-
punten liggen en bespreek vooral hoe je dit kunt doen en wat spelers moeten laten zien. Bespreek welke strategie zij nodig hebben.

3 Stel doelen met de spelers en maak de stappen om het doel te bereiken zichtbaar. Zowel als team, individueel of binnen een trai-
ningsvorm.

4 Stel open vragen gericht op het proces en onderzoek bij spelers wat er is gebeurd en hoe het vervolg is. Voorbeeldvragen:
• Wat heb je geleerd van de vorige training?

• Wat kun je nu wel, maar de vorige training nog niet?

• Hoe ben je daarachter gekomen?

• Waar ga je in het vervolg op letten?

• Wat heb je daarvoor nodig?

• Hoe zou je hierin nog kunnen verbeteren?

• Wat neem je vanuit deze training mee naar de wedstrijd?

• Heb je iets geleerd van wat een medespeler deed vandaag op de training waarvan jij dacht: ‘Dat wil ik ook kunnen’?

• Welke tip neem je mee richting de volgende training?

• Heb je voldaan aan je eigen eisen in het behalen van je doel? Was je genoeg gefocust? Wat was de reden dat je wel of niet gefocust was?

• Kun je een teamgenoot die naast je staat een compliment geven over wat je gezien hebt van hem?

5 Formuleer tips richting de volgende actie die de speler kan gaan maken. Oftewel ‘formatieve evaluatie’. Dit zijn tips zonder beoorde-
ling en met het oog op het proces wanneer een speler een volgende keer dezelfde handeling moet uitvoeren of in dezelfde situatie

terechtkomt. Formuleer deze tips positief.

6 Complimenteer het geleerde (i.c.m. de getoonde inzet) en het proces in concreet waarneembaar gedrag.
• Knap dat je het nog eens probeerde nadat het de vorige keer niet gelukt was!

• Ik zie dat je veel vooruitgang boekt.

• Ik zie dat jullie als team veel samengewerkt hebben en iets met de tips gedaan hebben.

7 Een groeimindset bij jezelf helpt een groeimindset te creëren bij het team dat je coacht. Stel zelf ook doelen, vraag om tips bij je spe-
lers en stel je (wanneer het kan) ook eens kwetsbaar op.

8 Waar moet je verder op letten?
• Winnen en ontwikkelen kan prima samen. Ontwikkelen is niet altijd heilig en (hoe je moet) winnen kan ook een doel zijn.

• Alles begint bij houding en inzet.

• De ontwikkeling van elke speler is anders. Zorg er als coach voor dat je spelers haalbare doelen stellen die ook passen bij hen als

individu. Let erop dat je vooral het ‘hoe’ beschrijft met een speler. Dus: beschrijf welke stappen de speler nodig heeft om het doel

te halen?

• Complimenteer niet alleen op inzet. Inzet is het startpunt en geen doel op zich. Complimenteer vooral op het geleerde en de ge-

bruikte strategieën. Maar wees ook zeker constructief-kritisch wanneer een speler niet het optimale uit zichzelf gehaald heeft.

cies inhoudt. Op deze manier kun je

zelf goed observeren en benoemen

naar spelers wat ze kunnen of moeten

doen en hoe zij vaardigheden kunnen

verbeteren. Welke observaties horen

in jouw ogen bijvoorbeeld bij het to-

nen van winnaarsmentaliteit? Is dit

het winnen van duels, het tonen van

agressie binnen het verdedigen, elke

bal vooruit spelen of de bal wegtrap-

pen als je weet dat je voorstaat? En

wat is dan bijvoorbeeld agressie in

het verdedigen? Welke handelingen

komen daarbij kijken? De mentaliteit

van het winnen wordt over het alge-

meen zichtbaar voor het publiek als

er een duidelijke intentie van spelen

is. De intenties van Liverpool zul-

len anders zijn dan die van Atletico

Madrid. Winnen willen ze allebei. En

toch ziet het er anders uit, omdat ze

andere handelingen en intenties kop-

pelen aan het winnen met hun speel-

stijl. Als je weet welke handelingen er

bij de vaardigheden horen, kun je ze

trainbaar maken. Niet alleen in trai-

ningsvormen, maar ook in gesprek-

ken of in houding richting elkaar. In

tabel 1 staat een voorbeeld van een

leerlijn in mentale vaardigheden. Dit

is niet dé leerlijn. Het is belangrijk dat

de vaardigheden passen binnen jouw

visie en trainingsmethode. De snel-

heid van het opbouwen en eventuele

vervolgstappen zijn afhankelijk van

de leeftijd van je spelers.

Feedback en feedforward
Iedereen kan wel feedback geven. Vaak

is dit een tip over wat we gezien heb-

ben en wat de spelers anders hadden

kunnen doen. De kunst is om rekening

2

32-33-34-35_mentaleperiodisering.indd 33 13-10-21 15:15