De Voetbaltrainer 261

Pagina 37 van: De Voetbaltrainer 261

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 37 kan ik goed analyseren. Ik volgde bijvoorbeeld het afgelopen EK heel intensief. Ik let niet eens zozeer op de teamfacetten, maar vooral op in- dividuele spelers. Hoe bieden ze zich...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 37

kan ik goed analyseren. Ik volgde

bijvoorbeeld het afgelopen EK heel

intensief. Ik let niet eens zozeer op

de teamfacetten, maar vooral op in-

dividuele spelers. Hoe bieden ze zich

aan, hoe gebruiken ze hun lichaam,

hoe verzamelen ze informatie? We

hebben heel wat clipjes verzameld

van individuele spelers, zoals Phil Fo-

den. Bijvoorbeeld hoe hij reageert op

de verdedigende bewegingen van de

tegenstander en dan de andere kant

op versnelt. Toen Andrés Iniesta nog

bij FC Barcelona speelde, keek ik tien-

tallen keren terug hoe hij de croqueta

move uitvoerde. Dan analyseerde ik tot

in detail wat hij doet. Dat gebruik ik

vervolgens in mijn eigen spel en in de

coaching naar de kinderen.’

Hoe kwamen de vormen tot stand die je

deed?

‘Samen met onder meer Sanjeev en

Jed Davies, een andere coach binnen

de Futuro Soccer Academy, hebben we

een game model (manier van spelen,

red.) uitgedacht. Samen zijn we gaan

zitten hoe we dat trainbaar kunnen

maken. We willen veel 1:1-duels zien

bij deze jonge spelers, in allerlei ver-

schillende situaties. Frontaal, maar

ook met druk van de zijkant of van

achteren. We werkten verschillende

manieren uit om onder de druk uit te

komen en die manieren stonden cen-

traal in onze coaching.’

‘Waarom is de bal aannemen en dán pas

spelen soms beter dan een one touch pass?

In dit geval geeft mijn medespeler mij

met zijn aanname de tijd om even stil te

staan en dan explosief vrij te lopen. Ik kan

dan de drie verschillende manieren van

loskomen toepassen die we vorige week

bespraken. Mika, herinner jij je nog welke

drie manieren we toen doornamen?’

Quote uit tinyurl.com/vt261c

In de video’s stel je de kinderen geregeld

concrete, open vragen. Vanuit welke ge-

dachte doe je dit?

‘Dat gebeurt vooral onbewust. Ik wil

ze betrokken houden. De spelers zijn

nog jong en snel afgeleid. Ik wil ze wel

informatie bieden, want daar kunnen

ze van leren. Maar tegelijkertijd wil

ik ook dat ze hun inbreng hebben in

het gesprek. Ik houd er zelf als speler

ook van als we technische of tactische

dingen in de groep bespreken en de

spelers actief meedoen. Dat houdt je

scherp en het zorgt ervoor dat je zelf

antwoorden formuleert op de vragen

die de trainer stelt. Dat werkt beter

dan als alles je kant en klaar wordt

aangereikt. Een van de meest effec-

tieve manieren van leren is zelf tot

bepaalde conclusies komen, bijvoor-

beeld door situaties te ervaren en er

vervolgens op te reflecteren. Dat wil ik

stimuleren.’

Een van die vragen is welke drie manieren

van loskomen jullie ze hebben geleerd.

Welke zijn dat?

‘Vanuit de analyses van topspelers ko-

men we inderdaad tot drie manieren.

De eerste is naar de bal toe bewegen

en je lichaam gebruiken om de bal af

te schermen. De tweede is een aan-

name kort bij je houden, de tegen-

stander naar je toe lokken en dan – als

hij vlak bij je is – versnellen (zie ook

pagina 15 in het interview met Phil-

lip Cocu, red.). De derde is zonder bal

een kant op bewegen, de tegenstander

met je mee lokken, van richting ver-

anderen en de bal in de vrije ruimte

ontvangen.’

‘Zie je hoe ik al mijn zintuigen gebruik?

Ik zie hem, ik voel hem, ik druk hem een

beetje weg en beweeg dan naar de bal

toe. Ik weet dat ik naar links kan draaien,

want ik weet dat mijn tegenstander aan

de rechterkant zit. Als ik niet weet waar

hij is en ik ontvang de bal, hoe kies ik dan

mijn vervolgactie? Door je zintuigen te

gebruiken, kun je betere keuzes maken en

daarom de vaardigheden die je bezit veel

effectiever inzetten. Welke verschillende

manieren kennen jullie om informatie

te verzamelen? Kijken, klopt inderdaad.

Horen. Voelen, zeker. En ja, ook ruiken.

Jij ruikt vast je broertje als je tegen hem

speelt in de 1:1, haha.’

Quote uit tinyurl.com/vt261d

Je gaat tijdens de training veel in op het

verzamelen van informatie. Waarom vind

je dat zo belangrijk?

‘Daar begint alles mee. Het moet een

gewoonte worden, zodat je continu

weet waar je teamgenoten en je te-

genstanders zijn, en dus waar ruimtes

liggen. Ik ben zelf een kleine speler,

die beter niet te veel in persoonlijke

duels kan komen. Al van jongs af aan

ben ik dus erg afhankelijk van goed

om me heen kijken. Zo weet ik welke

kant ik op moet draaien, zodat ik

tegenstanders ontloop. Met de hulp

van Sanjeev en Jed, als collega-coach

maar eerder ook als speler, en door

veel beelden te bekijken van topspe-

lers, heb ik hier op detailniveau meer

over geleerd. We willen dit zo jong

mogelijk spelers aanleren. Dat is soms

lastig, maar met de juiste begeleiding

worden ze hier steeds beter in.’

Hoe maak je dit trainbaar?

‘Cruciaal is dat je ervoor zorgt dat

spelers altijd meerdere opties heb-

ben in een oefening. Als je een 1:1

speelt en er is maar één doeltje

waarop een speler kan scoren, dan

hoeft hij maar met weinig dingen

rekening te houden. Dat betekent

ook dat er weinig noodzaak is om de

omgeving goed te kennen. Maar als

er een medespeler is, en een tweede

verdediger instroomt, en er meerde-

re manieren zijn om te scoren, dan

móet een speler wel kijken. Impliciet

heeft dat heel veel invloed op de

mate waarin zij informatie verzame-

len. En we proberen altijd progres-

sies aan te bieden, dus methodische

stappen, zodat het steeds iets inge-

wikkelder wordt voor ze, met meer

opties en meer factoren om rekening

mee te houden.’

36-37_sadie.indd 37 13-10-21 15:24