De Voetbaltrainer 261

Pagina 38 van: De Voetbaltrainer 261

De jeugdopleiding is van oudsher de levensader van de club en Excelsior Rotter- dam is daar bij uitstek een voorbeeld van. De jeugdopleiding bracht in het ver- leden talenten voort als Robin van Persie, Mounir El Hamdaoui, Saïd Boutahar,...

De jeugdopleiding is van oudsher de levensader van de club en Excelsior Rotter-

dam is daar bij uitstek een voorbeeld van. De jeugdopleiding bracht in het ver-

leden talenten voort als Robin van Persie, Mounir El Hamdaoui, Saïd Boutahar,

Luigi Bruins, Ryan Koolwijk, Daan Bovenberg, Danilho Doekhi en Dogucan Has-

polat. Hoofd Opleiding Marco van Lochem zag ze allemaal doorbreken. Maar na

23 (!) jaar neemt hij na dit seizoen afscheid. De langstzittende HO van Nederland

doet in dit artikel zijn verhaal over bijna een kwart eeuw in zwart en rood.

www.devoetbal trainer.nl38

Voetbalclub als
veilige haven

Gerjos Weelink

Marco van Lochem (HO) bezig aan zijn laatste jaar bij Excelsior
Rotterdam

Verplaatsen
Marco van Lochem:
‘Drieëntwintig jaar
geleden ben ik hier door Feyenoord

aangesteld om, samen met de mensen

die hier al zaten, de jeugdopleiding van

Excelsior Rotterdam naar een hoger

plan te trekken. Inmiddels kan ik bij

wijze van spreken een boek schrijven

over wat ik hier allemaal heb meege-

maakt. Maar ondanks de vele verande-

ringen is één ding altijd hetzelfde geble-

ven: in een jeugdopleiding werken we

met kinderen. Met jonge mensen, met

stuk voor stuk een uniek karakter. Daar

kunnen we van alles van vinden en dat

mag ook, maar besef dat we ook vroe-

ger liepen te zeuren over hoe kinderen

zich gedroegen. Dat is iets van alle

tijden. Het gaat er volgens ons om dat

kinderen zich prettig moeten voelen,

dat ze zich veilig voelen en dat ze zich

plezierig voelen bij een club. Dé manier

om dat voor elkaar te krijgen, is door je

in hen te verplaatsen.’

Wanneer je zoals Van Lochem al zo

lang bij dezelfde club werkt, zie je

niet alleen de club op zich veran-

deren, maar merk je ook hoe maat-

schappelijke trends zich in het jeugd-

voetbal hebben weten te nestelen.

Van Lochem heeft goede, maar ook

minder goede voorbeelden.

Driewieler
‘Nog even blijvend bij dat begrip

‘kind’ en hoe we daar in Nederland

mee omgaan. Ik vind dat we enorm

doorslaan in het ‘kinderen zelf la-

ten ontdekken en laten onderzoe-

ken waar ze naartoe willen in hun

ontwikkeling’. We zijn geneigd om

kinderen te vroeg los te laten, ter-

wijl we juist zouden moeten kijken

of een kind er wel aan toe is. Heel

stapsgewijs toewerken naar verant-

woordelijkheid, dát is hoe het hoort.

In gesprekken hierover gebruik ik de

metafoor van de driewieler. Als ouder

heb je, zodra je kind erop stapt, er in

eerste instantie geen omkijken naar.

Pas als een kind harder gaat trappen

en de bocht om gaat, ga je er iets van

zeggen. ‘Pas op dat je niet valt!’ Ver-

volgens gaat het kind op twee wielen

fietsen, maar ben jij als ouder degene

die hem of haar goed vasthoudt. On-

dertussen leert het kind zelf om ba-

lans te houden. Uiteindelijk laat je los,

waarbij een kind natuurlijk een keer-

tje valt. Maar het krabbelt ook vanzelf

weer op. Wat ik hier maar mee bedoel

te zeggen: er is áltijd een opvoeder no-

dig die sturing geeft. Maar die sturing,

die van jongs af aan zó belangrijk is

voor kinderen, die ontbreekt in Neder-

land steeds vaker. We laten te vroeg

los, omdat we denken dat kinderen

het zelf wel kunnen.’

‘Stapsgewijs toewerken naar
verantwoordelijkheid, dát is hoe het hoort’

De Jeugd VoetbalTrainer

38-39-40-41-42_lochem.indd 38 13-10-21 16:38