De Voetbaltrainer 261

Pagina 40 van: De Voetbaltrainer 261

www.devoetbal trainer.nl40 maatje van je zoon scoort? ‘Goh Mar- co, zo had ik dat nog niet bekeken’.’ Deutlich ‘Of het nu gaat om spelers, ouders of trainers, als HO confronteer je men- sen met hun gedrag in zowel negatie- v...

www.devoetbal trainer.nl40

maatje van je zoon scoort? ‘Goh Mar-

co, zo had ik dat nog niet bekeken’.’

Deutlich
‘Of het nu gaat om spelers, ouders of

trainers, als HO confronteer je men-

sen met hun gedrag in zowel negatie-

ve als positieve zin. Soms is het ver-

wachtingspatroon of het realisme ver

te zoeken. Maar uiteindelijk compli-

menteer je mensen als het goed gaat.

Mijn weegschaal staat wat dat betreft

altijd in het midden. Hard, zacht,

hard, zacht. Maar wat is hard? Ik ben

vooral heel duidelijk. René van Eck

was hier jeugdtrainer en die zei eens:

‘Der Marco is nicht streng, der Marco ist

deutlich.’ Daarbij komt wel dat ook al

bén je duidelijk, je er altijd voor moet

zorgen dat je mensen met je mee

krijgt. Ik kan als HO wel zeggen: we

gaan het zo en zo doen, maar suc-

ces staat of valt met draagvlak. Om

een voorbeeld te geven: we hebben

bij Excelsior Rotterdam leerplannen,

alles staat op papier. Maar daarbin-

nen laat ik mijn trainers vrij. Als ik

van hen ga vragen een plan tot op de

letter na te leven, kom ik niet in hun

unieke karakter. Als HO probeer je

altijd het moment te pakken en daar

horen verschillende rollen bij. De ene

keer zit je erbovenop, de andere keer

laat je het wat meer los. Zolang je er

maar voor zorgt dat je kwaliteiten

bij je trainers herkent, gebruikt, bij-

stuurt en perfectioneert. Ik heb hier

nog nooit een trainer aangenomen

op basis van een mooie PowerPoint.

Ik wil zelf gezien hebben hoe iemand

training geeft, zelf gezien hebben hoe

iemand coacht en zelf gezien hebben

hoe iemand met kinderen omgaat.

Want ik wil het beste voor de kinde-

ren die hier spelen.’

Verzamelen
‘Daarom is het ook belangrijk dat je

dingen samen doet. Voor een HO is

het de kunst om mensen om je heen

te verzamelen, waarvan je weet dat

die kwaliteiten bezitten die je zelf

niet hebt. Zo heb ik dat in elk geval

wel altijd geprobeerd. Ik heb de wijs-

heid niet in pacht, maar met de wijs-

heid van elkaar hebben we hier een

heel mooie organisatie neergezet.

Een organisatie ook, waarin ouders

zich prettig voelen, waarin kinderen

zich prettig voelen. Na de coronape-

riode ontstond echt het gevoel dat

we iets voor de ouders en kinderen

wilden doen. We wilden die ouders

weer binden aan de club, maar ook

aan elkaar. Er is toen op het veld en

in de kleedkamers een ouderavond

georganiseerd met zes verschillende

stations, waarin steeds een specia-

lisme van onze jeugdopleiding werd

behandeld en ouders telkens een

‘Hier spelen jongens niet met hun
sokken over de knieën’

Uit de eigen opleiding: Joshua Eijgenraam

De Jeugd VoetbalTrainer

38-39-40-41-42_lochem.indd 40 13-10-21 16:38