De Voetbaltrainer 261

Pagina 42 van: De Voetbaltrainer 261

www.devoetbal trainer.nl42 sneller. Verwachtingspatronen gaan omhoog en daarmee verdwijnt het realisme. Neem zoiets als scouting en het selecteren van spelers. Wij zoeken bewust naar laatbloeiers, en we druk- ken ze direct op het ...

www.devoetbal trainer.nl42

sneller. Verwachtingspatronen gaan

omhoog en daarmee verdwijnt het

realisme. Neem zoiets als scouting en

het selecteren van spelers. Wij zoeken

bewust naar laatbloeiers, en we druk-

ken ze direct op het hart dat ze hard

moeten werken. Wij hebben hier ge-

noeg goede voetballers gehad die geen

contract kregen. En mindere voetbal-

lers die op basis van hard werken dat

wél hebben bereikt. Niet degene met

het meeste talent, maar degene met

de meeste inzet haalt het. In mijn

ogen slaan we in opleidend Nederland

door met het halen van grote sterke

jongens, daar is al veel over gezegd en

geschreven. Er zijn denk ik nog maar

weinig clubs écht bezig met de lange

termijn. Het merendeel denkt aan

succes op korte termijn, denkt aan

presteren. Dit heeft ongetwijfeld te

maken met de verantwoording rich-

ting de directie die 2,5 miljoen euro in

een jeugdopleiding heeft gepompt. Die

willen daar wat van terug zien.’

Hart
‘Uiteindelijk is de basis altijd: vol

verwachting klopt ons hart naar het

veld. Een kind komt hier met ple-

zier op de club en gaat hier met een

plezierig gevoel weer vandaan. Dat

is het doel en zo moet het zijn. En

als dat niet zo is, dan moeten wij de

ouders bellen. Het belang van het

kind is het uitgangspunt. Wij hebben

hier ook kinderen rondlopen die het

privé niet altijd makkelijk hebben,

die helpen we. Spelers moeten altijd

terug kunnen vallen op hun sport,

op hun club, op hun trainers. We ge-

ven warmte, we zien kinderen, maar

we houden ze ook spiegels voor en

confronteren ze met keuzes die ze

maken. En ja, daar hoort soms ook

teleurstelling bij. Is het goed om kin-

deren met teleurstellingen om te la-

ten gaan? Ja, ik denk het wel. Alleen:

hóe is je boodschap? Hoe timmer je

dat aan de voorkant dicht en hoe aan

de achterkant? Het is voor kinderen

niet leuk om ‘nee’ te horen, maar

dat gebeurt thuis als het goed is ook.

Of op school. En mijn ervaring is dat

kinderen soms nog beter met teleur-

stellingen kunnen omgaan dan de

ouders. De rol van de ouders is in de

loop der jaren veranderd: die staan

vaker voor het kind dan erachter. En

de georganiseerde sportclubs moeten

veel oplossen wat de Nederlandse

regering heeft laten versloffen. Bij de

goed georganiseerde sportclubs wor-

den normen en waarden bijgebracht,

waardoor kinderen buiten de poort

goed functioneren.’

Het vak van HO is, zo weet Van Lo-

chem als geen ander, bij uitstek een

ervaringsvak. Hoe om te gaan met

spelers, trainers, ouders, specialisten,

zaakwaarnemers, bestuur en school

‘Vol verwachting klopt ons hart naar
het veld’

is niet te leren op een cursus. Er

gebeurt veel om de HO en de jeugd-

opleiding waar hij leiding aan geeft

heen.

Haven
‘Daarom is het ook heel fijn dat je in

de loop der tijd relaties met mensen

opbouwt die je kunnen helpen. Je

leert in dit vak van elkaar, door te

praten over wat je meemaakt, door

ervaringen te delen. Ik heb hier zes-

tien hoofdtrainers meegemaakt en

van ieder van hen iets geleerd. Ik

geniet nog steeds van de samenwer-

king die ik met mijn collega HO’en

heb. Ik kan er altijd eentje bellen om

langs te komen. Ik raad dat jonge

trainers ook aan: zoek iemand op

om mee te sparren. Maar blijf dan

niet hangen in hetzelfde groepje van

dezelfde leeftijd waarin iedereen

precies hetzelfde zegt. Met som-

mige mensen heb ik al een band die

echt jaren teruggaat, zoals Patrick

van Leeuwen die nu hoofdtrainer

is bij Maccabi Tel Aviv. Maar over

mijn aanstaande vertrek hier heb ik

bepaalde mensen ook persoonlijk

ingelicht. Simon Kelder, maar ook

Rob Baan die mij als eerste de kans

heeft gegeven in de voetballerij. We

zijn tegenwoordig allemaal erg met

onszelf bezig. Maar oog houden en

aandacht hebben voor de ander, dat

is belangrijk. Altijd proberen om die

verbinding met elkaar te zoeken. Er

is, met behulp van elkaar en door

naar elkaar te luisteren, hier veel

goed gegaan. En daarom laat ik het

hier met een gerust hart achter. Bij

Excelsior Rotterdam hebben we het

beste met de spelers voor. Ik hoop

dat die gedachte ook na dit seizoen

in het dna van deze club verankerd

blijft. Wij zitten hier in Rotterdam,

laat dit voor hen de veilige haven

zijn.’

De Jeugd VoetbalTrainer

‘Verwachtingspatronen gaan
omhoog en daarmee verdwijnt het

realisme’

38-39-40-41-42_lochem.indd 42 13-10-21 16:38