De Voetbaltrainer 261

Pagina 9 van: De Voetbaltrainer 261

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 9 staf van FC Groningen dat hij de as dichthoudt. En als een back uitstapt, wil men dat de buitenkant dicht wordt gezet. Maxim Wouters haalt een deel uit de nabespreking naar voren....

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 6 1 2 0 2 1 9

staf van FC Groningen dat hij de as

dichthoudt. En als een back uitstapt,

wil men dat de buitenkant dicht wordt

gezet.

Maxim Wouters haalt een deel uit de

nabespreking naar voren. In welgeteld

vijf seconden gebeurt er heel veel.

Vermoeidheid
Danny Buijs:
‘Dit keer loopt zoiets
goed af, maar je ziet wat er binnen

een paar tellen kan ontstaan doordat

iemand verkeerd uitstapt. En dit is

een voorbeeld van wat ik al eerder

aangaf: je kunt als technische staf nog

zoveel zeggen of afspreken, de spelers

in het veld maken de keuzes. Wan-

neer je de laatste tien minuten van dit

duel terugkijkt, zie je veel meer mo-

menten dat wij spelers van FC Twente

naar binnen laten komen. Is dat frus-

trerend? Jazeker. Het mag niet gebeu-

ren, maar het gebeurt toch. Want niet

alleen fysieke, maar ook juist mentale

vermoeidheid speelt hier een rol. Het

is het einde van de wedstrijd, spelers

maken dan meer fouten. Daarom is

het ook zo lastig om een voorsprong

tegen een topclub vast te houden.’

Jarno Voorintholt, fysieke trainer bij

het eerste elftal, probeert ervoor te

zorgen dat spelers negentig minuten

lang de spelprincipes uit kunnen voe-

ren.

Robuust
Jarno Voorintholt:
‘Uit deze beelden

blijkt al dat je het

lichaam niet los kunt

zien van de geest.

Die twee hebben in-

vloed op elkaar. Doordat er met name

na de 75ste minuut vermoeidheid op-

treedt, wordt de kans groter dat spe-

lers minder goede keuzes maken en

beslissingen nemen. Daarom werken

wij gedurende de week heel gedoseerd

en met de juiste volumes en inten-

siteit richting de volgende wedstrijd.

Maatwerk leveren op fysiek niveau,

daar zit, per individu, de uitdaging.

Van jongens die vrijwel wekelijks spe-

len, weten we vanuit de monitoring

inmiddels wel in welke mate ze belast

kunnen worden. Bij jongens die nieuw

zijn is het optrainen naar een fysieke

norm een eerste vereiste. Maar door-

dat we, zoals ik dat noem, robuuste

spelers opleiden, ontstaat er indirect

ook een stuk veerkracht. Daardoor

zijn ze ook ná die 75ste minuut nog in

staat om de focus te houden.’

Resultaat
Adrie Poldervaart:
‘Daarom is het
ook mooi om te zien dat we, los van

zo’n moment dat het even niet goed

gaat in het drukzetten, ook positieve

zaken signaleren. Als je naar die beel-

den kijkt, dan zie je dat wij vanuit

zo’n schakelmoment in die laatste

fase toch veel jongens achter de bal

krijgen. Er is een enorme bereidheid

Doordat El Hankouri op een verkeerd moment is uitgestapt, staat Virgil Misidjan aan de zijlijn vrij.

Dammers moet overkomen, maar de onderlinge afstanden zijn te groot. Misidjan wordt ingespeeld,

heeft nu tijd om aan te nemen en om een dribbel in te zetten. Tegelijkertijd had Damil Dankerlui (wit

omcirkeld) vanuit het midden druk moet zetten op Misidjan en de as dicht houden.

Doordat Dankerlui is blijven staan in het centrum komt Dammers (geel omcirkeld) nu in een 1:1 te-

recht. Wanneer Dankerlui wél naar binnen was gekomen, was er een 2:1 ontstaan aan de zijkant en

had Dammers zich kunnen focussen op de passeeractie buitenom. In dit voorbeeld kapt Misidjan even

later naar binnen, geeft een steekbal die door Neraysho Kasanwirjo (wit omcirkeld) wordt opgevangen.

bij deze spelersgroep om als team te

presteren. Wat ik hoor van ploegen

die tegen FC Groningen spelen, en

dat bedoel ik niet negatief, is dat men

het vervelend vindt om tegen ons

te voetballen. En dat komt doordat

de jongens die in het veld staan én

de jongens die erin komen, keihard

werken voor een resultaat. Dit harde

werken gebeurt óp het veld, maar

ook ernaast. En daar kom je eigenlijk

uit op de manier waarop we hier met

elkaar omgaan. Op de manier waarop

jongens bezig zijn met topsport.’

Loopwerk
Danny Buijs:
‘Als ik kijk naar de pe-
riode dat ik hier al zit, vind ik dat het

overgrote deel van de spelers met

wie ik heb mogen werken echt fan-

4

5

06-07-08-09-10-11-12-13_buijs.indd 9 13-10-21 15:00