Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

Pagina 10 van: Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

- 67 - Aanvalsvorm 3+k+2 : 3+k HHH organisati e en inhoud • Het spelen + doorbewegen moet wel op een verstandige manier gebruikt worden. Je kunt niet alti jd de bal passen en dan maar ‘ergens’ heen lopen. Dit moet wel helpend zij...

– 67 –

Aanvalsvorm 3+k+2 : 3+k HHH

organisati e en inhoud
• Het spelen + doorbewegen moet wel op een verstandige manier gebruikt worden. Je kunt niet

alti jd de bal passen en dan maar ‘ergens’ heen lopen. Dit moet wel helpend zijn voor je mede-
spelers. In deze vorm maken we dat trainbaar en moeten spelers kijken naar hoe de situati e is,
om vervolgens de juiste keuze te maken.

• Speler 1 begint met de bal en dribbelt in. Speler 2 loopt tegelijkerti jd mee en is aanspeelbaar.
Er zijn 2 neutrale spelers op de zijkant die kunnen helpen om in vak B te komen. Na je pass
moet je meteen doorlopen en proberen aanspeelbaar te zijn. Een neutrale speler die aange-
speeld wordt, mag na zijn pass zelf het veld in lopen en meedoen als een normale veldspeler.
De ander blijft aanspeelbaar aan de zijlijn. De rode speler in het midden, mag vak B inlopen.
Scoren mag alleen in vak C. Blauw moet meeverdedigen in een ander vak. In het laatste vak
krijg je dus 5:3 als iedereen meedoet en meeverdedigt. Wanneer blauw de bal verovert,
mogen zij scoren op het andere doel en daarbij de neutrale spelers gebruiken.

coaching
• Maak spelers bewust wat doorbewegen inhoudt.
• Welke richti ng loop je op, op welk moment en met welke snelheid?
• Maak diepte en houd snelheid in het spel. Blijf in beweging als je de bal hebt.
• Zorg ervoor dat je aanspeelbaar wordt en initi ati ef neemt. Word de baas over de situati e en

heb al in je hoofd wat je wilt gaat doen zodra de bal naar jou komt.

methodiek
• Wanneer blauw de bal hoger op het veld verovert, mogen ze een neutrale speler inspelen die

nog aan de zijkant staat. Deze hoort dan bij blauw. De andere neutrale speler die door rood is
ingespeeld, hoort bij rood en moet dus verdedigen.

• Extra punten als je alleen maar voorwaarts handelt voor je scoort.
• Extra punten wanneer blauw met 2, 1 of 0 spelers in vak C is op het moment van scoren.

Hiermee kun je sti muleren om spelers te binden, om vervolgens snelheid te maken en te sco-
ren dieper op het veld waar minder spelers zijn.

2021_04_Binnenwerk_Methodische_stappen_bij_spelprincipes_boek_1.indd 67 09-04-21 13:59