Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

Pagina 4 van: Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

- 55 - Er zijn heel veel verschillende redenen om te bewegen zonder bal. • Om de bal te ontvangen. • Als afleider zodat iemand anders de bal kan ontvangen. • Om ruimte te creëren. Richtingen: • Richting de bal. • Zijwaarts. ...

– 55 –

Er zijn heel veel verschillende redenen om te bewegen zonder bal.
• Om de bal te ontvangen.
• Als afleider zodat iemand anders de bal kan ontvangen.
• Om ruimte te creëren.

Richtingen:
• Richting de bal.
• Zijwaarts.
• Achterwaarts.
• Diagonaal.
• Richting de goal van de tegenstander.

Strategieën:
• Passen en doorlopen.
• Positie kiezen achter je directe tegenstander.
• Het binden van een verdediger en vervolgens in tegengestelde richting lopen.
• Richting de verdediger sprinten om vervolgens weer uit te wijken naar de zijkant.
• Doorbewegen zonder dat je de bal krijgt.
• De druk van de tegenstander gebruiken om uit zijn rug de bal te vragen.
• Tussen 2 spelers de bal vragen.
• Tussen 2 linies de bal vragen.

In dit hoofdstuk pakken we een abstract spelprincipe om er in de trainingsvormen specifiek aan-
dacht aan te besteden. Voorafgaand aan de verschillende oefeningen dienen spelers uiteraard
te kunnen passen, te weten wat het doel is van vrijlopen en wat jij als trainer verwacht van hen
daarin. Daarnaast is het slim om de vormen, zeker die met kleinere aantallen, in een roulatiesy-
steem te trainen. Spelers moeten veel herhalingen krijgen, dan worden de bewegingen automa-
tismen. Maak spelers bewust wat ze met de verschillende manieren van vrij- en weglopen kun-
nen doen per situatie. De leerlijn loopt van bewegen/vrijlopen als individu naar een afstemming
met anderen. Aan het einde van deze methodiek kunnen spelers verschillende manieren van
vrijlopen toepassen in verschillende situaties.

2021_04_Binnenwerk_Methodische_stappen_bij_spelprincipes_boek_1.indd 55 09-04-21 13:59