Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

Pagina 6 van: Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

- 57 - Afwerkvorm 2:1 (a) H organisati e en inhoud • In deze vorm staan er een aantal manieren van vrijlopen centraal. Elk kan apart behandeld worden. De details zijn belangrijk en ook is het belangrijk om conti nue in de gaten te ho...

– 57 –

Afwerkvorm 2:1 (a) H

organisati e en inhoud
• In deze vorm staan er een aantal manieren van vrijlopen centraal. Elk kan apart behandeld

worden. De details zijn belangrijk en ook is het belangrijk om conti nue in de gaten te houden
hoe je de verdediger(s) kunt beïnvloeden. Goed verdedigen is ten slott e de basis van beter
aanvallen. Dat geldt hier ook. In eerste instanti e kun je vaak beter eerst de verdediging coa-
chen in plaats van je meteen richten op de aanvaller.

• De vorm wordt gespeeld met 2 spelers die naar elkaar overpassen. Dit doen zij door te kaat-
sen. De verdediger kiest een geschikt moment om druk te geven en kiest gericht 1 van de 2
spelers. Deze speler verdedigt ook echt om de bal af te pakken. De speler waar de blauwe
speler heen loopt, kaatst de bal meteen (speler mag naar de bal toekomen) en gaat vervolgens
achter de verdediger langs. De andere rode speler speelt de bal in de diepte. De diep lopende
speler kan vervolgens scoren op het kleine doeltje terwijl de verdediger dan nog probeert te
voorkomen.

coaching
Verdediger:
• Sprint naar de speler met de bal toe.
• Begin met sprinten vlak nadat de bal de voet verlaat, dat geeft de meeste ti jd.
• Wanneer je de bal niet kunt afpakken, moet je draaien. Maak een keuze of je de speler afremt

of de bal afpakt. Draai dan die kant op.
Aanvaller:
• Pass/kaats en loop direct de diepte in.
• Maak ruimte voor jezelf door in een boog te lopen. Zodra de bal gegeven is meteen afsnijden.
• Loop zoveel mogelijk in tegengestelde richti ng van de verdediger.
• Varieer in voorlangs/achterlangs lopen.

2021_04_Binnenwerk_Methodische_stappen_bij_spelprincipes_boek_1.indd 57 09-04-21 13:59