Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

Pagina 7 van: Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

- 58 - Afwerkvorm 2:1 (b) H organisati e en inhoud • In deze vorm wordt het vrijlopen alweer iets moeilijker. Met name de verdediger mag nu meer en er kunnen meerdere variati es binnen het vrijlopen getraind worden. Met name het acht...

– 58 –

Afwerkvorm 2:1 (b) H

organisati e en inhoud
• In deze vorm wordt het vrijlopen alweer iets moeilijker. Met name de verdediger mag nu meer

en er kunnen meerdere variati es binnen het vrijlopen getraind worden. Met name het achter
de verdediger langs bewegen en in de rug vrijkomen, komt nu terug. Daarnaast is het belang-
rijk om een goede lichaamshouding te hebben op het moment dat je de bal ontvangt.

• In deze vorm begint de blauwe speler met een pass naar de verste rode speler. Deze rode spe-
ler kaatst de bal naar de andere rode speler, deze kaatst de bal ook weer terug en loopt ver-
volgens zichzelf vrij. De verste rode speler doet na zijn pass mee om 2:1 te maken. De blauwe
speler mag de bal bij beide rode spelers afpakken.

coaching
Verdediger:
• Sprint meteen naar de bal toe na je pass. Maak eventueel een link naar de omschakeling naar

verdedigen.
• Zorg dat je de afstand tussen jou en de bal verkleint om zo de passlijnen eruit te halen.
Aanvaller:
• Maak de passlijn open.
• Ga zoveel mogelijk achter de verdediger langs.
• Je lichaamshouding zodra je de bal aanneemt is zoveel mogelijk met je rug naar de zijlijn.
• Blijf in beweging zodra je de bal ontvangt. Sta niet sti l in je aanname.
• Blijf anti ciperen op de looplijn van de verdediger en dat je daar conti nue achter vandaan komt.

methodiek
• De verste rode speler doet niet mee en blijft ongeveer bij de pylon staan. Zo wordt het een 1:1

in plaats van 2:1. Dit is iets moeilijker.
• Speel deze vorm met 2 teams in 2 organisati es. Van elk team gaan er elke keer 2 of 3 spelers

verdedigen in roulati evorm. De groep met minste tegengoals, wint.

2021_04_Binnenwerk_Methodische_stappen_bij_spelprincipes_boek_1.indd 58 09-04-21 13:59