Spelprincipes: methodische stappen (deel 1) – pag. 8

| |

– 59 –

positi espel 4:1 in 9 vakken HH

organisati e en inhoud
• Waar het vrijlopen alti jd afgestemd moet worden met medespelers, is het goed om relati ef een-

voudig te beginnen. Het ‘spelen en doorbewegen’ uit de vorige vormen, komt hier ook van pas. Er
wordt uitgebouwd met het vrijlopen in de ruimte, maar ook in het vrijlopen voor de ontvanger.

• In deze vorm wordt er 4:1 gespeeld in 2 teams. Om de beurt gaat er 1 speler verdedigen bij het
andere team. Het is de bedoeling dat het team in balbezit de bal minimaal 4 (of meer) keer rond-
speelt om vervolgens naar een ander vak te verplaatsen. Als dit lukt +1 pass, hebben ze een punt.

regels
• Je mag de bal 2x aanraken.
• Wanneer je verplaatst en een ander team gaat ook naar dat vak, ben je al je punten kwijt. Dit

is pas als de bal ook daadwerkelijk in dat vak gespeeld wordt. Enkel vrijlopen in dat vak terwijl
een andere groep er ook in gaat zonder dat de bal gespeeld wordt, mag wel.

• We spelen op ti jd. Team met meeste punten, wint.
• Je mag niet terug naar het vak waar je vandaan komt. En je mag niet schuin oversteken.

coaching
• Open staan.
• Afspeellijn open maken.
• Juiste moment versnellen naar een ander vak.
• Bindt de verdediger zodat er ruimte komt om te verplaatsen.
• Zoek als speler de juiste ruimte op naartoe te lopen.
• Zorg ervoor dat je niet sti lstaat in je aanname.

methodiek
• Spelen met 3 teams. Dus 3 keer 4:1.
• Je mag wel terug naar het vak waar je vandaan komt.
• Aantal keer raken aanpassen.

2021_04_Binnenwerk_Methodische_stappen_bij_spelprincipes_boek_1.indd 59 09-04-21 13:59