Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

Pagina 9 van: Spelprincipes: methodische stappen (deel 1)

- 66 - positi espel met middenvakken HHH organisati e en inhoud • In deze trainingsvorm combineren we het binden en spelen en doorbewegen. Daarnaast gaat het positi e kiezen tussen linies of tussen tegenstanders ook meer een rol spel...

– 66 –

positi espel met middenvakken HHH

organisati e en inhoud
• In deze trainingsvorm combineren we het binden en spelen en doorbewegen. Daarnaast gaat

het positi e kiezen tussen linies of tussen tegenstanders ook meer een rol spelen.
• Aan de hand van het aantal spelers dat je tot je beschikking hebt maak je een indeling. Van

elke ploeg staan er 2 in een klein vierkantje. De spelers van hetzelfde team staan schuin van
elkaar. Zo blijft het positi espel een beetje verdeeld. Wanneer je een fan bent van verti cale pas-
ses, kun je 2 spelers van eenzelfde team ook aan dezelfde kant zett en.

• Je kunt een punt scoren zodra je een kaatser aanspeelt en de bal goed verwerkt wordt.
Wanneer een speler een kaatser heeft aangespeeld, mag de kaatser eruit en gaat de passer in
het vak staan.

coaching
• Speel de bal en beweeg door.
• Zorg voor een vervolg voorwaarts.
• De speler in het vak moet een goede lichaamshouding hebben voor de gewenste situati e. Bijv.

Wil je iemand binden? = gesloten houding + kaatsen. Draait deze speler dan open, kun je hem
daarop coachen.

• Als speler die uit het vak mag, zorg je ook dat je de bal wegspeelt en zelf doorloopt.
• Verdedigende team mag drukzett en in het vierkantje wanneer deze speler aangespeeld wordt.
• Belemmering bij spelen en doorbewegen is vaak dat het heel druk wordt rondom de bal en

spelers in voorwaartse beweging zijn. Er moeten ook spelers zijn die de veldbezetti ng in de
gaten houden.

methodiek
• Zet doeltjes neer. Elke keer wanneer een team beide kaatsers, zonder onderbreking, heeft

bereikt kunnen ze scoren voor extra punten.

2021_04_Binnenwerk_Methodische_stappen_bij_spelprincipes_boek_1.indd 66 09-04-21 13:59