Mediatheek

11 resultaten

Verdedigen vanuit een 1:4:4:2 formatie

Pressen met een valse 9

Centrale middenvelder – verdedigen: passes onderscheppen

Kijkgedrag verdedigend en aanvallend (Bayern München)

Restverdediging tegen restaanval

Spel ‘lezen’ en ballen onderscheppen

Verdedigen door de middenvelders in 1:4:4:2

Drukzetten (boogje lopen)

Passlijnen afschermen

Instappen als back (voor je man komen)

Half-half staan doeltrap tegenstander