Standaardsituaties zijn relatief controleerbare momenten. Dat maakt dat op deze situatie goed getraind kan worden. In deze video zijn drie varianten te zien op de vrije trap aanvallend. In de eerste wordt gebruik gemaakt van een blokker, in de tweede variant zorgt een schijnbeweging ervoor dat de verdedigende lijn van de tegenstander naar achter loopt en in de derde zijn er meerdere spelers die over de bal heen lopen.

Meer informatie over spelhervattingen? Bekijk deĀ e-learning Spelhervattingen.