In deze video zijn twee parcourtjes te zien die ter inspiratie kunnen dienen voor de warming-up. Niet iedereen zal de beschikking hebben over deze materialen, maar er komen zeker elementen terug die gebruikt kunnen worden.