Organisatie
-Iedereen vanuit de eigen positie.
-Mannequins als ‘verdedigers’.
-Twee kleuren groepen die om de beurt de aanval uitvoeren. De groep die niet aan de beurt is, staat achter een mannequin.
-In het doel (zonder keeper) kan alleen in de hoeken boven en onder gescoord worden.
-De spitsen doen om de beurt mee met elke afwerking van de aanval.

Inhoud
-Passoefening vanuit de formatie in underload (eerste activiteit met internationals die daags ervoor nog gespeeld hebben en over 2 dagen een interland moeten spelen)
-De aanval begint aan de ene kant. Na een aantal passes wordt geopend naar de andere kant.
-Begint de bal op links, dan wordt aan de rechterkant van het veld geëindigd. De aanval voorbereiden.
-Verschillende variaties:
• Hoekbal
• B al op de spits omdat de passlijn vrijkomt dankzij loopacties van anderen
• Openen richting de halfspace aan de andere kant omdat de tegenpartij is gekanteld
• Keuze voor de centrale verdediger die uiteindelijk aan de bal komt: de hoekbal, een speler tussen de linies, bal op de spits, of openen andere kant, of assist contrakant.

Coaching
-Tussen de linies proberen te spelen, maar niet daar blijven te staan.
-Reageer op elkaar. Gaat een medespeler diep, dan kun jij misschien in zijn ruimte komen. Of komt een medespeler in de bal, dan kun jij de diepte in.
-Als je tussen de linies in wilt spelen, zul je altijd ervoor moeten zorgen dat er diepte in het spel is. Dat beïnvloedt namelijk de verdedigers van de tegenpartij achterwaarts.
-Als de bal beweegt, beweegt het hele team.
-Niet te veel passes aan de kant waar begonnen wordt.
-Hoog baltempo bij kantwissel.