SDZ is een populaire voetbalvereniging in Amsterdam met 1300 reguliere leden en 300 aspirant leden. Door capaciteitsgebrek is het niet altijd mogelijk om rechtstreeks in een team in te stromen en moeten kinderen daarom eerst aspirant lid worden. De aspirant leden nemen deel aan trainings- en (onderlinge) wedstrijdactiviteiten op de maandag en de vrijdag en komen, als er plek vrij is, in aanmerking voor plaatsing in een regulier SDZ team.

Functieomschrijving:

Doel:

Het coördineren en verzorgen van het centraal trainingsmoment voor de aspirant leden (JO8 t/m JO13).

Taken:

⚽ De coördinator organiseert het centraal trainingsmoment voor de aspiranten. Deze trainingen zijn op:

Maandag 16:00-17:00 voor de JO8/9/10
Maandag 17:00-18:00 voor de JO11/12/13
Vrijdag 16:00-17:00 voor de JO8/9/10
Vrijdag 17:00-18:00 voor de JO11/12/13

Op maandag wordt er getraind in circuitvorm en op vrijdag wordt er een interne competitie gespeeld.

⚽ De coördinator bedenkt en/of selecteert door SDZ aangereikte trainingsvormen (passend binnen het jeugdbeleid) voor de trainingen.

⚽ Hij/zij zorgt ervoor dat er voldoende trainers zijn en begeleidt de trainers tijdens de trainingen.

⚽ De coördinator ziet toe op een efficiënt en veilig verloop van de trainingen en op een verantwoorde omgang met de door de club beschikbaar gestelde materialen. Hij/zij beheert hesjes, ballen en lockersleutel en zorgt dat alles heel en compleet blijft.

⚽ Hij/zij heeft de taak talentvolle jeugdspelers te scouten en hun gegevens door te geven aan de TJC-breedtesport onderbouw.

⚽ De coördinator staat open voor vragen, opmerkingen en suggesties van leden en ouders en zorgt voor beantwoording en opvolging.

⚽ Hij/zij spreekt leden en ouders aan op hun gedrag als dat nodig is en zorgt voor een positieve sfeer.

Specifieke kennis, competenties en kwalificaties:

⚽ Minimaal 3 jaar ervaring als trainer

⚽ Sociale vaardigheid voor een optimale samenwerking met trainers, HJO en de TJC-breedtesport.

⚽ Organisatievermogen om een grote groep jeugdleden beter te leren voetballen.

⚽ Kan jeugdspelers en stagiaires begeleiden in het geven van trainingen.

⚽ Heeft overwicht op trainers, kinderen en ouders.

⚽ TC3-diploma is een pré.

Tijdsbesteding:

Maandag (3 uur) en vrijdag (3 uur)

Reageren op deze advertentie