Inleiding
Altius is voor het seizoen 21/22 op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer voor het eerste elftal.

De vereniging
Altius wil een echte vereniging zijn. Dit betekent dat het bestuur de onderlinge betrokkenheid, een sterke verenigingsband, gezelligheid en een plezierige omgeving voor iedereen van groot belang vindt. Dit betekent ook dat het opleiden van jeugdspelers voor de eigen selectie centraal staat. Er wordt veel waarde gehecht aan de doorstroming van de jeugd naar de seniorenselectie. Natuurlijk zijn spelers van buitenaf welkom, mits deze spelers binnen het profiel van onze vereniging passen.

Voetbaltechnische doelstelling v.v. Altius
De voetbalvereniging Altius leidt zijn jeugd op, om uiteindelijk in de seniorenselectie te kunnen spelen. Het daar waar mogelijk integreren van talentvolle jeugdspelers is één van de uitgangspunten. Hiervoor is een sociale cohesie binnen de selectie, maar ook met de gehele vereniging, een van de belangrijkste doelstellingen. De hoofdtrainer en de trainer van het tweede elftal moeten initiatieven ontplooien en actief zijn om deze doelstelingen te behalen.

Ambitie
Altius heeft de ambitie om binnen haar mogelijkheden zo hoog mogelijk te spelen. De vereniging probeert zo goed mogelijk invulling te geven aan faciliteiten voor de gehele selectie. De spelers worden niet betaald en er worden geen (on)kosten vergoed. De selectiespelers betalen contributie.

Profielschets hoofdtrainer Altius

Taken en verantwoordelijkheden:

• De hoofdtrainer geeft leiding aan de technische staf van de selectie-elftallen, (samenstellen technische staf wordt in overleg bepaald)
• De hoofdtrainer verzorgt trainingen van het eerste elftal en daar waar nodig trainingen van het tweede elftal en coacht de wedstrijden van het eerste elftal en bezoekt zoveel mogelijk wedstrijden van het tweede elftal
• De hoofdtrainer zal een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling van de selectiespelers op voetbaltechnisch en -tactisch gebied
• De hoofdtrainer zal een belangrijke rol spelen in de doorstroming en ontwikkeling van jeugdspelers naar de selectie en heeft hierover contact met de technische staf van het tweede elftal, de trainer van de onder 19 en het Hoofd Jeugdopleiding (HJO)
• De hoofdtrainer is medeverantwoordelijk voor het samenstellen van het tweede elftal in samenwerking met de technische staf van het tweede elftal
• De hoofdtrainer zorgt in samenwerking met de staf voor een prettige (werk)sfeer binnen de gehele selectie en bewaakt dit proces
• De hoofdtrainer vertegenwoordigt de selectie van Altius zowel intern als extern op technisch vlak

Profiel kandidaat:
• De hoofdtrainer is in het bezit van de trainers diploma UEFA B Trainers coach II
• De hoofdtrainer is in het bezit van een geldige KNVB-licentie
• De hoofdtrainer is gericht op doorstroming en ontwikkeling van selectie- en jeugdspelers
• De hoofdtrainer bewaakt de door het bestuur vastgestelde selectieprocessen in overleg met de staf en de jeugd- en seniorencommisie
• De hoofdtrainer is ambitieus en wil het maximale uit de gehele selectie halen
• De hoofdtrainer communiceert makkelijk, direct en eerlijk met spelers, begeleiders en overige betrokkenen
• De hoofdtrainer toont betrokkenheid bij de gehele vereniging

Reageren op deze advertentie