Voetbalvereniging ONA
Gerard Leeustraat 2
2802 RZ Gouda

Datum: 16 april 2019

Voor het seizoen 2019-2020 is v.v. ONA te Gouda op zoek naar een hoofdtrainer.
ONA Gouda telt ongeveer 500 leden en komt momenteel uit in de 2e klasse-C West II. De
selectie traint op dinsdag- en donderdagavond.

Taken en verantwoordelijkheden Hoofdtrainer (HT)
● De HT geeft leiding aan en is verantwoordelijk voor de gehele A Selectie Groep :
Spelers, begeleiding (staf), trainingsstof en speelwijze wedstrijden in de breedste zin
van het woord;
● De HT is verantwoordelijk voor het tijdig samenstellen van de selectie, in overleg met
trainer van het 2e elftal en indien nodig de trainer(s) van de hoogste jeugdelftallen.
● De HT is de trainer en coach van het 1e team van ONA en coacht volgens de
richtlijn/speelwijze van ONA zoals vastgelegd in het beleidsplan 2015/2020 (zie
website www.vvona.nl );
● De HT verzorgt 2 x per seizoen een schriftelijk verslag per speler van de A Selectie.
Doel: beoordeling, voortgang, aandachtspunten en advies per speler. De HT
bespreekt dit met de Technisch Coördinator (TC) en trainers. Momenten: november
en april;
● De HT is beschikbaar en bereid tot het geven van adviezen aan de selectietrainers
van de jeugdafdeling en gast trainingen/stages binnen de selecties Junioren;
● De HT zorgt bij afwezigheid voor een vervanger in overleg met de TC;
● Logboek: De HT onderhoudt (of laat onderhouden) een logboek met relevante
informatie zoals opstellingen, wissels, trainingswijze en andere bijzonderheden. Dit
logboek is ter inzage aan de leden van de Bestuurscommissie Technische Zaken
(BCTZ);
● De HT speelt een belangrijke rol bij de doorstroming en ontwikkeling van de hogere
junioren, onder meer door het begeleiden van oefenwedstrijden van het O23
schaduwteam;
● De HT houdt contact met, en komt regelmatig kijken bij, de jeugdafdeling van ONA;
● Een goede verhouding en samenwerking tussen de HT, TC en Technisch Jeugd
Coördinator (TJC) spreekt voor zich;
● De HT zorgt ervoor dat de selectie gepast omgaat en zorg draagt voor de beschikbaar
gestelde materialen zoals: kleding, ballen, pionnen, hesjes, en meld tijdig eventuele
tekorten, vermiste en/of kapotte materialen.
Profiel
● De HT is in het bezit van trainersdiploma UEFA B Trainer-coach II en heeft ervaring
op het gebied van coaching, trainingen en begeleiding. Pré is minimaal 2e klasse
niveau;
● De HT is gericht op doorstroming van eigen jeugd en heeft tot doel om spelers,
technische staf en zichzelf verder te ontwikkelen;
● ONA is op zoek naar een HT die ambitieus is en voldoende oog heeft voor
verenigingsstructuur/cultuur waarin prestaties en plezier samen op gaan;
● De HT communiceert makkelijk, direct en eerlijk met spelers, begeleiders en overige
betrokkenen;
● De HT toont betrokkenheid bij de gehele vereniging.

Procedure
Binnen v.v. ONA zal de Bestuurscommissie Technische Zaken (BCTZ) de procedure de
komende weken begeleiden. De insteek van de BCTZ is om eind mei, in overleg met het
bestuur en overige betrokkenen, een nieuwe hoofdtrainer aan te stellen.
Trainers die hun belangstelling kenbaar willen maken, kunnen dit doen per mail via het
e-mailadres “ bctz@vvona.nl ”. Sluitingsdatum is woensdag 1 mei 2019, 16:00 uur .
Na een selectieprocedure op C.V. worden kandidaten uitgenodigd voor een gesprek. Er
wordt te allen tijde gemeld of u wel of niet wordt uitgenodigd voor deze gespreksronde.
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen via het eerder vermelde e-mailadres,
“ bctz@vvona.nl ”.

Reageren op deze advertentie