R.K.S.V. Blauw-Zwart is een voetbalvereniging in Wassenaar met ruim 450 jeugdleden. Blauw-Zwart is op zoek naar een Technisch Jeugdcoördinator (TJC) voor het seizoen 2021-2022.

De TJC is verantwoordelijk voor alle aspecten van het voetbal bij de jeugd met als hoofddoel: het begeleiden, ondersteunen motiveren van jeugdtrainers en -leiders op voetbaltechnisch gebied, met als doel elke jeugdvoetballer optimaal te laten presteren.

De Technisch Jeugdcoördinator zal circa 20 uur per week o.a. aandacht besteden aan:
• Het uitvoeren van de taken omschreven in het door het bestuur vastgestelde Technisch Jeugdplan
• Het ondersteunen en begeleiden van leiders en trainers van de jeugdafdeling
• Samen met Technische Commissie (TC) aanstellen van (hoofd)trainers en keepertrainers voor de JO8 t/m JO19 (werving en selectie)
• Het regelmatig bijwonen van de trainingen van alle jeugdteams, overlegt en traint zelf met de trainers mee om de effectiviteit van trainingen te vergroten
• Het aanleveren van (basis)oefenstof voor de trainingen voor iedere leeftijdscategorie
• Met regelmaat bekijken van de wedstrijden van de teams en trainers/leiders voetbaltechnische aanwijzingen geven voor het verbeteren van de voetbaltactiek van het team en van de individuele spelers
• Samen met de TC het evalueren van de trainers/leiders over de ontwikkelingen van ieder team/ spelers en hun eigen bijdrage daartoe en bekijken hoe de voetbalkwaliteit kan worden verbeterd
• Het coördineren van de opleiding(en) ten behoeve van trainers en leiders. Stimuleert leiders en trainers tot het volgen van opleidingen
• Samen met de TC en Jeugdcoördinatiecommissie (JCC) indelen van de jeugdteams (selectie- en recreatieve teams)
• Inhoudelijke input leveren aan en actief meedenken met de Technische Commissie (TC) Jeugd over de opzet en het periodiek actualiseren van het Technisch Jeugdplan
• Communicatie met ouders en spelers

Welke vaardigheden en ervaringen vraagt Blauw-Zwart van de TJC?
• Minimaal 5 jaar ervaring als trainer en/of leider bij de jeugd (liefst verschillende leeftijdsgroepen)
• Minimaal 5 jaar ervaring met leiding geven aan complete trainersstaf
• Goede communicatieve, sociale en contactuele vaardigheden
• Het goed bekend zijn met de voetbalvereniging en het werken met kinderen/jeugd is een pré
• Enthousiaste persoonlijkheid, met oog en begrip voor de aard en omvang van het
jeugdvoetbal
• Een sportief voorbeeld voor de jeugd.
Welke opleidingen vraagt Blauw-Zwart?
• KNVB HO-B en TC2 (en voorzien van een geldige licentie);

Blauw-Zwart is een vereniging met een open en informele sfeer waar ruimte is voor je eigen ideeën, inbreng en zelfontplooiing. Samen met alle afdelingen binnen Blauw-Zwart draagt de Technisch Jeugdcoördinator bij aan een grotere cohesie binnen de vereniging en vormt een brede basis om de beschreven doelstellingen in het jeugdbeleid tot uiting te brengen: Met plezier de voetbalsport bedrijven en ruimte creëren voor talenten om zich te ontwikkelen.
Ben jij geïnteresseerd? Dan is Blauw-Zwart op zoek naar jou!
Voor reacties en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Huib de Jong, voorzitter Technische Commissie: huib.de.jong@live.nl, 06 41658325
Schriftelijke reacties kunt u sturen naar de secretaris van het Jeugdbestuur, Rob Keijzer: robkeijzer1954@gmail.com
Voor deze functie wordt een passende vergoeding verstrekt. Graag zien wij op korte termijn een reactie tegemoet.

Reageren op deze advertentie