Jeugdcoordinator Middenbouw/Bovenbouw

| nldevoet-dehdari |

Voor onze vereniging zijn we op zoek naar een jeugdcoördinator Middenbouw/Bovenbouw. Door verschuivingen binnen de jeugdopleiding is deze positie vrijgekomen. Binnen de jeugdopleiding van onze vereniging hechten wij veel waarden aan ontwikkeling en plezier. Wij zoeken een coördinator die hier zijn of haar bijdrage aan wil leveren. Het merendeel van de teams behoren tot de middenbouw. Daarnaast krijg je een aantal teams uit de bovenbouw onder je hoede.

Invullen van de functie:

De coördinator middenbouw gaat zich primair richten op het door ontwikkelen van het jeugdvoetbal beleid, het jeugdvoetbal beleid implementeren en bewaken en zich richten op het voetbaltechnisch kader. De coördinator is verantwoordelijk voor de begeleiding van alle trainers.

Taken en verantwoordelijkheden:
• Het door ontwikkelen en bewaken van de rode draad binnen de jeugdopleiding
• Het ontwikkelen, aansturen en zorgdragen voor het behoud van (jeugd)trainers
• Het actief uitdragen en (jeugd)trainers actief begeleiden in de videoanalyses en spelersvolgsysteem.
• Werken aan een veilig en sportief ontwikkelingsklimaat
• Bezoeken van wedstrijden en trainingen
• Het verzorgen van de teamindeling in samenwerking met de jeugdcoördinatoren en hoofdtrainers.
• Stimuleert eventueel Organiseert ouderavonden (op technisch gebied) voor alle jeugdgroepen, JO13 t/m JO19
• Stelt per leeftijdscategorie vast welke vaardigheden de spelers moeten worden aangeleerd.
• Stelt samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.
• Bewaakt de uitvoering door zich op de hoogte te stellen van de uitvoering.
• Geeft aan de hand van schema´s en voorbeeldtrainingen samen met de hoofdtrainers per categorie nadere instructies aan de overige trainers per categorie.

Communicatie
Je…
• hebt frequent overleg met de Hoofd Jeugdopleiding en andere coördinatoren.
• neemt deel aan de TC-vergaderingen
• hebt frequent overleg met de jeugdtrainers
• bespreekt de ontwikkelingen van de (jeugd)trainers en jeugdspelers

Profiel
Je…
• hebt bij minimaal een UEFA C Youth diploma en aantoonbare ervaring in het trainen en/of begeleiden van spelers
• hebt ervaring in het begeleiden en beoordelen van trainers of bent bereid dit te willen leren.
• hebt ervaring in bewaken en uitdragen van een jeugdplan.
• bent in staat om voortgangsgesprekken te voeren en vervolgstappen in gang te zetten.
• hebt naast voetbaltechnisch inzicht een pedagogische achtergrond.
• kunt de visie en beleid vertalen in praktische en pragmatische acties.
• hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
• bent bereid om per week minimaal één trainingsavond en een (dagdeel van de) zaterdag aanwezig te zijn

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jacco Lansbergen (Hoofd Jeugdopleidingen Excelsior’20) via [email protected] of 06-46119325)

Reageren op deze plaatsing