Jeugdcoördinator Onderbouw gezocht

| nldevoet-dehdari |

Voor onze vereniging zijn we op zoek naar een jeugdcoördinator Onderbouw. Door verschuivingen binnen de jeugdopleiding is deze positie vrijgekomen. Binnen de jeugdopleiding van onze vereniging hechten wij veel waarden aan ontwikkeling en plezier. Wij zoeken een coördinator die hier zijn of haar bijdrage aan wil leveren.

Invullen van de functie:
De Coördinator Onderbouw is verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van de mini’s tot en met de U12.
De coördinator is verantwoordelijk voor de uitvoering van het voetbaltechnisch beleid in de onderbouw. Hij is samen met de andere coördinatoren verantwoordelijk voor de uitvoering, de controle en de nazorg van de visie en de missie van de Excelsior’20 jeugdopleiding. Voor het uitvoeren van deze functie is een gemiddelde tijdsbesteding gewenst van acht tot tien uur per week.

Taken en verantwoordelijkheden:

• Het ontwikkelen, aansturen en zorgdragen voor het behoud van jeugdtrainers.
• Meedenken in het technisch beleid waar nodig en mogelijk.
• Beoordelen van trainers en spelers gedurende het seizoen.
• Bezoekt en beoordeelt minimaal 1x per week trainingen en is op zaterdag aanwezig om een aantal jeugdwedstrijden te bekijken van de onderbouw (Mini’s t/m JO12).
• Organiseert een aantal keer per jaar gezamenlijke sessies met trainers voor interne kennisdeling en saamhorigheid.
• Ondersteunen bij interne trainingen en scholingen voor trainers en eventueel zelf organiseren en geven van deze trainingen.
• Aanspreekpunt voor de onderbouwtrainers.
• Geven van advies aan de Hoofd Jeugdopleidingen voor het behouden van of aantrekken van nieuwe jeugdtrainers.
• Werken aan een veilig en sportief ontwikkelingsklimaat
• Ervoor zorgen dat de jeugdtrainers de juiste vaardigheden, die behoren bij de leeftijdscategorie, aanleren bij de spelers.
• Waar nodig stelt de coördinator samen met de hoofdtrainers trainingsprogramma´s vast per leeftijdscategorie.

Communicatie
Jij….
• hebt frequent overleg met de (jeugd)trainers.
• hebt frequent overleg met de jeugdcoördinatoren.
• deelt maandelijks zijn bevindingen en voortgang met de Hoofd Jeugdopleidingen over de ontwikkelingen van de jeugdtrainers (en indien nodig jeugdspelers).
• neemt deel aan de vergaderingen van de technische jeugdcommissie.


Profiel
Jij…
• hebt ruime affiniteit met voetbal.
• hebt bij voorkeur minimaal een UEFA C Youth diploma of aantoonbare ervaring in het trainen en/of begeleiden
• bent gericht op ontwikkeling.
• hebt ervaring in het begeleiden en beoordelen van trainers en spelers.
• hebt ervaring in bewaken en uitdragen van een jeugdplan.
• bent in staat om voortgangsgesprekken te voeren en vervolgstappen in gang te zetten.
• hebt naast voetbaltechnisch inzicht een pedagogische achtergrond.
• kunt de visie en het beleid vertalen naar praktische en pragmatische acties.
• hebt uitstekende communicatieve vaardigheden.
• bent bereid om per week minimaal één trainingsavond en een (dagdeel van de) zaterdag aanwezig te zijn.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Jacco Lansbergen (Hoofd Jeugdopleidingen Excelsior’20) via [email protected] of 06-46119325)

Reageren op deze plaatsing