Het HO legt verantwoording af over zijn/haar functioneren aan het Voetbalbestuur. Hij/zij is hoofdverantwoordelijk voor de gehele jeugdafdeling en creëert een prettige leeromgeving en stelt daarmee elk spelend lid in de gelegenheid zich op zijn of haar eigen niveau te ontwikkelen, als voetballer én als mens.
Taken en verantwoordelijkheden:
• Werven, aanstellen, beoordelen en leidinggeven aan de (hoofd)trainers van O19-1 t/m O8 + Blauw Zwarte mini’s (4- tot 6-jarigen).
• Voortgangsgesprekken voeren met (hoofd)trainers en de inhoud daarvan vastleggen.
• Trainers faciliteren en begeleiden in hun ontwikkeling en in het belang van V.V.O.R.
• Organiseren van overleggen en het zorgdragen van de connectie tussen de (hoofd)trainers.
• Aanwezig zijn bij de trainingen en bij de wedstrijden.
• Zorgen voor een zorgvuldige, adequate en tijdige teamindeling.
• Zorgen voor een jaarplan voor de gehele opleiding met hierin verwijzingen naar de teamfuncties en teamtaken en het hierover in gesprek gaan met/verantwoording afleggen aan het Voetbalbestuur.
• Bewaken van de ‘VVOR-cultuur en het hierover in gesprek gaan met/verantwoording afleggen aan het Voetbalbestuur.
• Adviseert over de overgang en aansluiting van de jeugd naar de senioren.

Profiel:
• Pedagogisch sterk
• De HO is minimaal in bezit HO (B) of is bereid deze te behalen.
• Aantoonbare ruime ervaring in het (jeugd)voetbal
• Een duidelijke visie op opleiden die aansluit bij de cultuur van VVOR
• Resultaatgericht en kan het proces bewaken
• Beschikt over een breed netwerk waar hij/zij een beroep op kan doen
• Heeft voetbaltechnisch en -tactisch inzicht en kan dit op een duidelijke en eenvoudige wijze vertalen en uitdragen binnen VVOR.

Overige competenties:
• Samenwerken en verbinden
• Structuur in werkwijze
• Communicatief sterk
• Om kunnen gaan met kritiek
• Feedback kunnen geven

Voel jij je aangesproken en ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature? Bel of mail dan met onze voorzitter Richard van Hillo, 06-52391055 of voorzitter@vvor.nl

Reageren op deze plaatsing